Series 300 Việt Nam/ Nhật Bản

XE TẢI HINO 1,9 TẤN-XZU650

XE TẢI HINO 1,9 TẤN-XZU650

Liên hệ: 0937.194.526
XE BẢO ÔN HINO 3,5 TẤN-XZU720

XE BẢO ÔN HINO 3,5 TẤN-XZU720

Liên hệ: 0937.194.526
XE THÙNG KÍN HINO 5 TẤN-XZU730

XE THÙNG KÍN HINO 5 TẤN-XZU730

Liên hệ: 0937.194.526
XE THÙNG KÍN HINO 3,5 TẤN-XZU720

XE THÙNG KÍN HINO 3,5 TẤN-XZU720

Liên hệ: 0937.194.526
XE THÙNG KÍN HINO 1,9 TẤN-XZU650

XE THÙNG KÍN HINO 1,9 TẤN-XZU650

Liên hệ: 0937.194.526
XE TẢI HINO 3,5 TẤN-XZU720

XE TẢI HINO 3,5 TẤN-XZU720

Liên hệ: 0937.194.526