Series 500 Việt Nam/ Nhật Bản

XE-BEN-HINO-15-TẤN-FM8JN7A

XE-BEN-HINO-15-TẤN-FM8JN7A

Liên hệ: 0937.194.526
XE BEN HINO 6 TẤN-FC9JETC

XE BEN HINO 6 TẤN-FC9JETC

Liên hệ: 0937.194.526