Series 500 Việt Nam/ Nhật Bản

XE TẢI HINO 15 TẤN-FL8JW7A

XE TẢI HINO 15 TẤN-FL8JW7A

Liên hệ: 0937.194.526
XE TẢI HINO 6,4 TẤN-FC9JLTC

XE TẢI HINO 6,4 TẤN-FC9JLTC

Liên hệ: 0937.194.526
XE BẢO ÔN HINO 6 TẤN- FC9JJTC

XE BẢO ÔN HINO 6 TẤN- FC9JJTC

Liên hệ: 0937.194.526