Xe ben Miền Nam

Series 300 Indo/ Nhật Bản

XE BEN HINO 3.5 TẤN-XZU342

XE BEN HINO 3.5 TẤN-XZU342

Liên hệ: 0937.194.526
XE-BEN_HINO- 4.5-TẤN-XZU342

XE-BEN_HINO- 4.5-TẤN-XZU342

Liên hệ: 0937.194.526

Series 500 Việt Nam/ Nhật Bản

XE-BEN-HINO-15-TẤN-FM8JN7A

XE-BEN-HINO-15-TẤN-FM8JN7A

Liên hệ: 0937.194.526
XE BEN HINO 6 TẤN-FC9JETC

XE BEN HINO 6 TẤN-FC9JETC

Liên hệ: 0937.194.526